Center & Area Management

 

Alois Ferscha

Alois Ferscha

CEO & Scientific Director, Key Researcher
 • +43 732 2468 - 4762
 • Linz
Heimo Theuretzbacher-Fritz

Heimo Theuretzbacher-Fritz

CEO & Business Director
 • +43 316 873 - 9150
 • Graz
Michael Haslgrübler

Michael Haslgrübler

Area Manager, Key Researcher
 • +43 732 2468 - 9475
 • Linz
Christoph Mayr-Dorn

Christoph Mayr-Dorn

Area Manager, Key Researcher
 • +43 732 2468 - 4388
 • Linz
Belgin Mutlu

Belgin Mutlu

Area Manager, Key Researcher
 • +43 316 873 - 9163
 • Graz
Konrad Diwold

Konrad Diwold

Area Manager, Key Researcher
 • +43 316 873 - 9154
 • Graz
Markus Jäger

Markus Jäger

Assistance Scientific CEO, Senior Researcher
 • +43-732 2468 - 4191
 • Linz
24324441472315398939902386

 

Center Administration

 

Sandra Neuhold-Pauer (maternity leave)

Sandra Neuhold-Pauer (maternity leave)

Head of Finance and Administration
 • +43 316 873 - 9151
 • Graz
Christoph Kurre

Christoph Kurre

Head of Finance and Administration
 • +43 316 873 - 9151
 • Graz
Thomas Martetschläger

Thomas Martetschläger

Center Administration, Marketing & PR, Team Assistant
 • +43 732 2468 - 4783
 • Linz
Christina Pichler

Christina Pichler

Center Administration, Finance, Office Management
 • +43 316 873 - 9152
 • Graz
Dominik Pollhammer

Dominik Pollhammer

IT Management
 • +43-732 2468 - 9471
 • Linz
Adnan Civgin

Adnan Civgin

Controlling
 • +43 316 873 - 9165
 • Graz
65242184300166539884325

 

Area 1 Researchers

 

Alois Ferscha

Alois Ferscha

CEO & Scientific Director, Key Researcher
 • +43 732 2468 - 4762
 • Linz
Gabriele Anderst-Kotsis

Gabriele Anderst-Kotsis

Key Researcher @Scientific Partner
 • +43 732 2468 - 4671
 • Linz
Michael Haslgrübler

Michael Haslgrübler

Area Manager, Key Researcher
 • +43 732 2468 - 9475
 • Linz
Alois Knoll

Alois Knoll

Key Researcher @Scientific Partner
 • +49 89 289 18104
 • Munich
Kay Römer

Kay Römer

Key Researcher @Scientific Partner
 • +43 316 873 - 6400
 • Graz
Paul Lukowicz

Paul Lukowicz

Key Researcher @Scientific Partner
 • +49 631 20575 4000
 • Kaiserslautern
Michaela Murauer

Michaela Murauer

Researcher
 • +43 732 2468 - 9467
 • Linz
Abdelrahman “Obad” Ahmad

Abdelrahman “Obad” Ahmad

Researcher
 • +43 732 2468 - 9468
 • Linz
Georgios Sopidis

Georgios Sopidis

Researcher
 • +43 732 2468 - 9470
 • Linz
Behrooz Azadi

Behrooz Azadi

Researcher
 • +43 732 2468 - 9469
 • Linz
Johannes Selymes

Johannes Selymes

Researcher
 • +43 732 2468 - 9472
 • Linz
Bernhard Anzengruber-Tánase

Bernhard Anzengruber-Tánase

Researcher
 • +43 732 2468 - 9474
 • Linz
24312614147962967964200621162362236439944145

 

Area 2 Researchers

 

Christoph Mayr-Dorn

Christoph Mayr-Dorn

Area Manager, Key Researcher
 • +43 732 2468 - 4388
 • Linz
Alexander Egyed

Alexander Egyed

Key Researcher @Scientific Partner
 • +43 732 2468 - 4382
 • Linz
Georg Weichhart

Georg Weichhart

Key Researcher @Scientific Partner
 • +43 7252 885 - 355
 • Steyr-Gleink
Alois Knoll

Alois Knoll

Key Researcher @Scientific Partner
 • +49 89 289 18104
 • Munich
Andreas Müller

Andreas Müller

Key Researcher @Scientific Partner
 • +43 732 2468 - 6491
 • Linz
Ouijdane Guiza

Ouijdane Guiza

Researcher
 • +43 732 2468 - 9465
 • Linz
Michael Mayrhofer

Michael Mayrhofer

Researcher
 • +43 732 2468 - 9464
 • Linz
Jan Holzweber

Jan Holzweber

Student Project Employee
 • +43 732 2468 - 9466
 • Linz
2315258253962949200720082113

 

Area 3 Researchers

 

Belgin Mutlu

Belgin Mutlu

Area Manager, Key Researcher
 • +43 316 873 - 9163
 • Graz
Marc Streit

Marc Streit

Key Researcher @Scientific Partner
 • +43 732 2468 - 6635
 • Linz
Stefanie Lindstaedt

Stefanie Lindstaedt

Key Researcher @Scientific Partner
 • +43 316 873 - 9250
 • Graz
Tobias Schreck

Tobias Schreck

Key Researcher @Scientific Partner
 • +43 316 873 - 5403
 • Graz
Josef Küng

Josef Küng

Key Researcher @Scientific Partner
 • +43 732 2468 - 4182
 • Linz
Markus Jäger

Markus Jäger

Assistance Scientific CEO, Senior Researcher
 • +43-732 2468 - 4191
 • Linz
Georgios Koutroulis

Georgios Koutroulis

Researcher
 • +43 316 873 - 9153
 • Graz
Milot Gashi

Milot Gashi

Researcher
 • +43 316 873 - 9157
 • Graz
Nikolina Jekic

Nikolina Jekic

Researcher
 • +43 316 873 - 9159
 • Graz
Josef Suschnigg

Josef Suschnigg

Researcher
 • +43 316 873 - 9160
 • Graz
Matej Vukovic

Matej Vukovic

Researcher
 • +43 316 873 - 9162
 • Graz
Vaishali Dhanoa

Vaishali Dhanoa

Researcher
 • +43 732 2468 - 9473
 • Linz
398997797597921782386115619752115211723834195

 

Area 4.1 Researchers

Konrad Diwold

Konrad Diwold

Area Manager, Key Researcher
 • +43 316 873 - 9154
 • Graz
Jasmin Grosinger

Jasmin Grosinger

Key Researcher @Scientific Partner
 • +43 316 873 - 3314
 • Graz
Kay Römer

Kay Römer

Key Researcher @Scientific Partner
 • +43 316 873 - 6400
 • Graz
Katarina Milenković

Katarina Milenković

Researcher
 • +43 316 873 - 9164
 • Graz
Amer Kajmaković

Amer Kajmaković

Researcher
 • +43 316 873 - 9155
 • Graz
Daniel Kraus

Daniel Kraus

Researcher
 • +43 316 873 - 9158
 • Graz
Stanley Nwabuona

Stanley Nwabuona

Researcher
 • +43 316 873 - 9161
 • Graz
Richard Bjetak

Richard Bjetak

Researcher
 • +43 316 873 - 9152
 • Graz
Elisei Ember

Elisei Ember

Researcher
 • +43 316 873 - 9161
 • Graz
3990984967399319732018236641524311

 

Area 4.2 Researchers

Kurt Schlacher

Kurt Schlacher

Key Researcher @Scientific Partner
 • +43 732 2468 - 6321
 • Linz
Franz Haas

Franz Haas

Key Researcher @Scientific Partner
 • +43 316 873 - 7170
 • Graz
Rudolf Pichler

Rudolf Pichler

Key Researcher @Scientific Partner
 • +43 316 873 - 7670
 • Graz
Bernhard Löw-Baselli

Bernhard Löw-Baselli

Key Researcher @Scientific Partner
 • +43 732 2468 - 6586
 • Linz
Markus Brillinger

Markus Brillinger

Senior Researcher
 • +43 316 873 - 9156
 • Graz
Muaaz Abdul-Hadi

Muaaz Abdul-Hadi

Researcher
 • +43 316 873 - 9152
 • Graz
Maximilian Zacher

Maximilian Zacher

Researcher
 • +43 732 2468 - 6579
 • Linz
Hannes Dirnberger

Hannes Dirnberger

Researcher
 • +43-732 2468 - 6580
 • Linz
14691470147123241952415441633992